Överanvändningen av antibiotika är en tickande bomb, som kan få stora effekter på både människors och djurs hälsa. Därför är det glädjande att hundarna i Sverige får mindre antibiotika.Hund hos veterinären

Larmen om att antibiotikaresistenta bakterier ökar har nog inte undgått någon. En anledning till detta är den stora användning av antibiotika vid uppfödning av djur, som grisar eller kor. Även husdjur får en hel del antibiotika. I Sverige har vi dock varit ganska duktiga på att minska användningen av antibiotika, och de svenska hundarna är inget undantag.

I en studie som gjorts av företaget Anicura, som arbetar med sjukvård av djur, undersöktes sammanlagt 2000 hundar som togs till sjukhus under en och samma dag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Österrike. I studien fann man att knappt tio procent av de svenska hundarna behandlades med antibiotika, vilket var lägst av de undersökta länderna. Snittet i undersökningen låg på 14 procent, men i en del länder var det så högt som 25 %, skriver Norrländska Socialdemokraten.