Månadsskiftet februari-mars är viktigt att hålla koll på för hundägare. Då inträder nämligen kopplingstvånget. Från 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas kopplade i miljöer där det finns vilt. Så säger lagen.Beagle i koppel

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, lag (2007:1150), ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under perioden 1 mars till 20 augusti. I praktiken innebär detta att nästan alla hundar måste hållas kopplade. Undantaget gäller de hundar som är så pass disciplinerade att de kan hålla sig inom ungefär en meters radie från hundägaren.

Eftersom många djur får ungar under perioden är det viktigt att de inte blir störda av lösspringande hundar, och därför finns lagen om koppel. Lagen gäller inte bara i skog och mark, utan även i parker. Kommunerna kan också ha egna regler, som är strängare än lagen om tillsyn över hundar och katter. I Umeå måste hundar hållas kopplade i motionsspår, och i Skellefteå måste tikar som löper hållas kopplade, skriver SVT Västerbotten.

Oavsett var man bor i landet är det alltså viktigt att ta reda på vad som gäller i kommunen där man bor. För det kan vara så att det inte räcker med att följa lagen.